Liên hệ
SHARP UX 73
Máy fax giấy nhiệt, cuộn 30m

Thời gian chuyển fax 15 giây/trang.

Bộ nhớ lưu 17 trang khi hết giấy.

Khay nạp giấy 05 tờ.

Vật tư: Giấy cuộn (nhiệt).
Các sản phẩm cùng loại