Liên hệ
PANASONIC KX - FLM 652
Máy fax giấy thường + Máy in Laser
Thời gian chuyển fax 4 giây/trang.

Lưu 170 trang khi hết giấy.

Khay đựng giấy 250 tờ, khay nạp bản gốc 20 tờ.

Lưu 300 tên & số điện thoại.

Gửi cùng lúc đến 20 địa chỉ .

Phóng to 200%, thu nhỏ 72%.

Kết nối máy tính để In, Scan.

Vật tư : Mực KX – FA 83; Drum KX – FA 84.