Liên hệ
Aficio 6000/7500

 - Khổ giấy: A6-A3
- 60/75copy/1phút
- Sao chụp + in liên tục: 9999 tờ
- Tự động chia bộ
- Tự động đảo 2 mặt trực tiếp không lộn trang.
- Phóng to - thu nhỏ: 400%-25%
- Khay chứa giấy chuẩn: 500/3000 Tờ
- Printer

Các sản phẩm cùng loại