Liên hệ
E-STUDIO 810/650/550

- Khổ giấy: A6-A3
- 80/65/55copy/1phút
- Sao chụp + in liên tục: 9999 tờ
- Tự động chia bộ
- Tự động đảo 2 mặt trực tiếp không lộn trang.
- Phóng to - thu nhỏ: 400%-25%
- Khay chứa giấy chuẩn: 500/3000 Tờ
- Printer

Các sản phẩm cùng loại