Liên hệ
E-STUDIO 520/600

- Khổ giấy: A6-A3
- 50/60 copy/1phút
- Sao chụp + in liên tục: 999 tờ
- Tự động chia bộ
- Phóng to - thu nhỏ: 400%-25%
- Khay chứa giấy chuẩn: 500/3000 Tờ
- Printer

Các sản phẩm cùng loại